php setting for Japanese use (Content-Type: charset=UTF-8)

Last week, I faced a problem with my Japanese RHEL/PHP/Apache server. My php pages responsed with charset=Shift-JIS in Content-Type header but all my codes are encoded with UTF-8. I tried adding AddDefaultCharset UTF-8, php_value default_charset UTF-8 to apache config file, add <meta http-equiv="Content-Type"…

Dùng crontab để tự động chạy task trên Linux

Mở đầu Cron và crontab là gì? Crontab format Một số ví dụ Mở đầu Bạn nhận được yêu cầu backup database trên server vào lúc 1 giờ sáng hàng ngày. Bạn phát hiện dung lượng ổ cứng trên server có dấu hiệu bất thường. Bạn muốn log dung lượng…

About

Hi, Mình là Quang. Hiện tại mình đang làm việc nhÆ° một full stack developer, PM tại Rikkeisoft. Khi không code, mình thích đọc tin công nghệ, cafe và chụp ảnh. Mình có một chiếc Canon 60D, hay chụp đồ vật, trẻ con và đặc biệt là vợ. NhÆ°ng mà…